ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

25

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการสนับสนุนแก้ไชบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด ครอบครัวสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ให้เด็กและเยาวชนรู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา มีทัศนคติกับสังคมในทางบวก รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บิดา มารดา ผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำความผิด เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา  

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ.29/59
ฟังผลตามมาตรการฯ(ล.3,5)
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.50/59
ฟังผลตามมาตรการฯ
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ