ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

3

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายพัลลอง มั่นดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมพิธีวันสถาปนากองพลทหารราบที่ ๑๑ ครบรอบปีที่ ๓๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ภายในกองพลทหารราบที่ ๑๑ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.50/60
นัดฟังผลมาตรการ132ว1
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)