ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

8

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๙ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรม เพิ่มทักษะการให้คำปรึกษาแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่ศาลในการให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนตามหลักจิตวิทยาทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก พญ.เพ็ญชาญา อติวรรณาพัฒน์ จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ และ นพ.เวทิส ประทุมศรี จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพุทธโสธร มาให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการให้คำปรึกษาเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิด ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)