ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

21

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง เข้าศึกษาดูงานระบบงานธุรการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามโครงการศึกษาดูงานศาลที่มีระบบ และรูปแบบของการทำงานดีเด่นและสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้ ณ ศาลแขวงพัทยา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 7
พ.38/61
ไกล่เกลี่ยชี้สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.39/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.40/61
ไกล่เกลี่ย/ชี้สืบ
เวลา 9.00 น.
พ.41/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.42/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.68/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.69/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.