ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

18

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายพัลลอง มั่นดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มอบหมายให้ นายไพศิษฏ์ รักทอง นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยภายในงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งจุดบริการ ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและประชาสัมพันธ์การให้บริการของศาล หน้าที่และความรับผิดของผู้ประกัน พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนด้วย ณ วัดสามร่ม ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
พ.163/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
พ.165/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.168/60
นัดไกล่เกลี่ยชี้สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.