ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตีนนก

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตีนนก
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายศรีณัฐ พสุนธราธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางเรไร มีนวรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานบังคับคดีผู้ประกัน โดยภายในงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งจุดบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและประชาสัมพันธ์การให้บริการของศาล หน้าที่และความรับผิดของผู้ประกัน การบังคับคดีผู้ประกัน พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนด้วย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตีนนก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา