ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน) วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน)  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายศรีณัฐ พสุนธราธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา