ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึก ?สมาธิเพื่อชนะใจตน คืนเยาวชนสู่สังคม?

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึก ?สมาธิเพื่อชนะใจตน คืนเยาวชนสู่สังคม?
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึก “สมาธิเพื่อชนะใจตน คืนเยาวชนสู่สังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทำสมาธิเพื่อเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจให้รู้ยับยั้งความคิดถูกผิด ระงับความโกรธ ลดความโมโห มีสติ เกิดปัญญาสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะจัดอบรมทุกวันจันทร์และวันอังคารของสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม – วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐