ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการครอบครัวอบอุ่นสังคมมีสุข ครั้งที่ ๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการครอบครัวอบอุ่นสังคมมีสุข ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการครอบครัวอบอุ่นสังคมมีสุข ครั้งที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ให้เด็กและเยาวชนรู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา มีทัศนคติกับสังคมในทางบวก รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บิดา มารดา ผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำความผิด เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา