ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมใจปลูกดาวเรืองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมใจปลูกดาวเรืองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมร่วมใจปลูกดาวเรืองในวันแม่ โดยมีนายพัลลอง มั่นดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณรอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา