ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการเยี่ยมเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดโครงการเยี่ยมเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายพัลลอง มั่นดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้ คณะผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชน ที่ศาลมีคำพิพากษาส่งตัวไปฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามผลการฝึกอบรมและเป็นกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชน ในการนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบของใช้ที่จำเป็นให้แก่เด็กและเยาวชนพร้อมมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฝึกต่อไป