ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา    จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๕ พรรษา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชน โดยมี นายพัลลอง มั่นดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา นายศุภชัย ประไพนพ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชิงเทรา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ แก่นักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา