ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะผู้ตรวจราชการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา   ให้การต้อนรับ นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะผู้ตรวจราชการ
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายพัลลอง มั่นดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะผู้ตรวจราชการ เพื่อรับทราบสภาพปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งหาแนวทางสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา