ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการประสานความร่วมมือเครือข่ายชุมชนฯ ครั้งที่ ๔ อำเภอแปลงยาว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา  โครงการประสานความร่วมมือเครือข่ายชุมชนฯ ครั้งที่ ๔ อำเภอแปลงยาว
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา นายพัลลอง มั่นดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง ได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เพื่ออธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือ ในการเป็นเครือข่ายชุมชนแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู การช่วยกันสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด ที่กลับไปอยู่กับผู้ปกครองให้ปฏิบัติตามแผนหรือเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไว้ พร้อมกับร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการเป็นเครือข่ายชุมชนในการสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนอันเป็นการสร้างระบบเครือข่ายชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมฉบับล่าสุดปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔