ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างฯ จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day และกิจกรรมปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา