ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการประสานการแก้ไขบำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระหว่าง ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก , ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการประสานการแก้ไขบำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ระหว่าง ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก , ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการประสานการแก้ไขบำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระหว่าง ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก , ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการของผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา เด็กและเยาวชนที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา