ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยภายในงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งจุดบริการ ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและประชาสัมพันธ์การให้บริการของศาล หน้าที่และความรับผิดของผู้ประกัน พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนด้วย ณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา