ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการ “ปฐมนิเทศเยาวชนที่เข้าสู่แผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓” วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดโครงการ “ปฐมนิเทศเยาวชนที่เข้าสู่แผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓” วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการปฐมนิเทศเยาวชนที่เข้าสู่แผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ โดย นายยศวัฒน์ กะระโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและเยาวชนเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติตามแผนฯ และสามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดฉะเชิงเทรา