ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา  ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาอาวุโส  ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม  ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ นายปิยะพงษ์ นิ่มละมัย ผู้พิพากษาอาวุโส , นางสาวมาเรียม วันเดวา ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา