ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-981-776 \"Chachoengsao Juvenile and Family Court\"

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างของศาลเยาวชนฯ ฉะเชิงเทรา เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา                         ประชุมข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างของศาลเยาวชนฯ ฉะเชิงเทรา เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวมาเรียม วันเดวา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประชุมข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา